Xút vảy Natri hydroxi NaOH 99% (Caustic soda flake)

Xút vảy Natri hydroxi NaOH 99% (Caustic soda flake)

Xút vảy Trung Quốc 99% là chất rắn màu trắng, khan dạng vảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong...

Natri phosphat- Na3PO4 98%

Natri phosphat- Na3PO4 98%

Natri phosphate - Na3PO4 dạng bột trắng, không mùi dễ tan trong nước. Được sử dụng để xử lý...

Kẽm oxit -  ZnO 99,9%

Kẽm oxit - ZnO 99,9%

ZnO 99,9% là chất bột màu trắng, không mùi, gần như không tan trong nước. ZnO được sử...

Cromic - CrO3

Cromic - CrO3

Cromic - CrO3 là dạng rắn tim ở dạng khan. Khi bị ướt có màu cam, tan trong nước.Cromic - CrO3...

Niken sunfat  NiSO4

Niken sunfat NiSO4

Niken sunfat - NiSO4 là chất rắn màu vàng ở dạng khan. Khi ở dạng ngậm nước có màu...

Đồng Sunfat - CuSO4.5H2O

Đồng Sunfat - CuSO4.5H2O

Đồng Sunfat - CuSO4 là chất bột màu trắng ở dạng khan, hút ẩm mạnh tạo thành hidrat...

Amoni clorua - NH4Cl 99,5%

Amoni clorua - NH4Cl 99,5%

NH4Cl - Amoni clorua - Muối lạnh là chất rắn màu trắng, hút ẩm và không có...

Kali Clorua - KCL

Kali Clorua - KCL

KCl - Kali Clorua là chất rắn màu trắng, không mùi, tan trong nước tạo thành dung dịch...

Đồng Cianua - CuCN

Đồng Cianua - CuCN

Đồng Cianua - CuCN là chất rắn màu trắng không tan trong nước. Đồng Cianua - CuCN là chất...

Natri Xyanua - NaCN

Natri Xyanua - NaCN

Natri Xyanua - NaCN là chất rắn màu trắng tan trong nước, cực độc.  Natri Xyanua - NaCN là...

Axit Sunphamic - H3NSO3

Axit Sunphamic - H3NSO3

Axit sunfamic- H3NSO3 là chất rắn không màu tan tốt trong nước. Axit sunfamic là một hóa...

Axit citric -Axit chanh -C6H8O7

Axit citric -Axit chanh -C6H8O7

Axit citric -Axit chanh-C6H8O7 là chất rắn màu trắng tan nhiều trong nước. Axit citric - C6H8O7 là chất...

Axit clohydric - HCl 30%

Axit clohydric - HCl 30%

Axit Clohydric - HCl 30% là chất lỏng trong suốt, tan trong nước. Axit Clohydric - HCl đậm đặc nhất có...

Axit sunfuric - H2SO4 98%

Axit sunfuric - H2SO4 98%

Axit sunfuric - H2SO4 là chất lỏng sánh, không màu, không mùi, không bay hơi. Axit...

Axit phosphoric -H3PO4 85%

Axit phosphoric -H3PO4 85%

Axit phosphoric - H3PO4 85% là chất lỏng sánh, không màu. không mùi, dễ tan trong nước...

Axit Nitric - HNO3 68%

Axit Nitric - HNO3 68%

Axit Nitric - HNO3 68% là chất lỏng không màu, tan tốt trong nước.  Axit Nitric - HNO3 68% là...

Axit flohidric -HF 55%

Axit flohidric -HF 55%

Axit flohidric - HF 55% là axit yếu, không màu, mùi hắc, tan trong nước, ăn mòn mạnh...

Oxi già - H2O2 50%

Oxi già - H2O2 50%

Oxi già - H2O2 50% là chất lỏng trong suốt sôi ở nhiệt độ 141oC nhớt hơn nước một...

Axit boric- H3BO3

Axit boric- H3BO3

Axit boric - H3BO3  là chât kết tin rắn màu trắng tính axit yếu. Axit boric có thể tan...

Danh sách hóa chất công nghiệp Tại Việt Quang

Danh sách hóa chất công nghiệp Tại Việt Quang

Công ty TNHH Việt Quang cung cấp danh sách các loại hóa chất công nghiệp chất lượng cao...

Kali Hydroxit- KOH 97%

Kali Hydroxit- KOH 97%

Kali Hydroxit - Potassium Hydroxyde - KOH 97% là dạng bột màu trắng, hút ẩm, hòa tan trong nước...

Natri Sunfat - Na2SO4 99%

Natri Sunfat - Na2SO4 99%

Natri Sunfat - Na2SO4 99% là dạng bột màu trắng không độc, không mùi, không vị,...

Natri Sunfit- Na2SO3

Natri Sunfit- Na2SO3

Natri Sunfit-Na2SO3 là dạng bột màu trắng, không mùi, tan trong nước. Khi đung nóng Natri...

Sodium Lauryl sunfate CH3(CH2)11OSO3Na

Sodium Lauryl sunfate CH3(CH2)11OSO3Na

Sodium Lauryl sunfate là chất hoạt động bề mặt và thuốc tẩy mang điện tích âm có...

EDTA.NA4

EDTA.NA4

EDTA là dạng bột màu trắng, tan trong nước . EDTA là hóa chất dùng trong ngành...

Bari Hidroxit-Ba(OH)2

Bari Hidroxit-Ba(OH)2

Bari Hydroxit là hóa chất công nghiệp dạng rắn màu trắng được ứng dụng trong nhiều...

LAS - Chất hoặt động bề mặt

LAS - Chất hoặt động bề mặt

LAS (Sodium Lauryl benzene sulfonate) là chất hoạt động bề mặt onion dang lỏng sệt màu vàng được...

Gọi điện
Chat Zalo
Chat Facebook
0982.843.588