Dung môi Ethyl Acetate

Dung môi Ethyl Acetate

Là dung môi dùng trong ngành sản xuất keo, tồn tại dạng lỏng, không màu có...

Metyl Etyl Ketone Peroxide - MEKP

Metyl Etyl Ketone Peroxide - MEKP

Metyl Etyl Ketone Peroxide - MEKP ở dạng chất lỏng không màu.

Methyl Chloride - MC

Methyl Chloride - MC

Methyl Chloride - MC là hợp chất hữu cơ không màu, dễ bay hơi, có vị ngọt nhẹ, được sử...

Polyetylen Glycol

Polyetylen Glycol

Polyetylen Glycol (PEG) là hợp chất polyether với nhiều ứng dụng từ sản xuất công nghiệp thuốc,...

Danh sách dung môi công nghiệp

Danh sách dung môi công nghiệp

Danh sách tất cả các sản phẩm hóa chất dung môi tại Việt Quang.

Gọi điện
Miss Hiên
0982 843 588