Axit clohydric - HCl 30%

Axit clohydric - HCl 30%

Axit Clohydric - HCl 30% là chất lỏng trong suốt, tan trong nước. Axit Clohydric - HCl đậm đặc nhất có...

Axit citric -Axit chanh -C6H8O7

Axit citric -Axit chanh -C6H8O7

Axit citric -Axit chanh-C6H8O7 là chất rắn màu trắng tan nhiều trong nước. Axit citric - C6H8O7 là chất...

Axit Sunphamic - H3NSO3

Axit Sunphamic - H3NSO3

Axit sunfamic- H3NSO3 là chất rắn không màu tan tốt trong nước. Axit sunfamic là một hóa...

Natri Xyanua - NaCN

Natri Xyanua - NaCN

Natri Xyanua - NaCN là chất rắn màu trắng tan trong nước, cực độc.  Natri Xyanua - NaCN là...

Đồng Cianua - CuCN

Đồng Cianua - CuCN

Đồng Cianua - CuCN là chất rắn màu trắng không tan trong nước. Đồng Cianua - CuCN là chất...

Amoni clorua - NH4Cl 99,5%

Amoni clorua - NH4Cl 99,5%

NH4Cl - Amoni clorua - Muối lạnh là chất rắn màu trắng, hút ẩm và không có...

Đồng Sunfat - CuSO4.5H2O

Đồng Sunfat - CuSO4.5H2O

Đồng Sunfat - CuSO4 là chất bột màu trắng ở dạng khan, hút ẩm mạnh tạo thành hidrat...

Niken sunfat  NiSO4

Niken sunfat NiSO4

Niken sunfat - NiSO4 là chất rắn màu vàng ở dạng khan. Khi ở dạng ngậm nước có màu...

Cromic - CrO3

Cromic - CrO3

Cromic - CrO3 là dạng rắn tim ở dạng khan. Khi bị ướt có màu cam, tan trong nước.Cromic - CrO3...

Gọi điện
Chat Zalo
Chat Facebook
0982.843.588