Kali Hydroxit- KOH 97%

Kali Hydroxit- KOH 97%

Kali Hydroxit - Potassium Hydroxyde - KOH 97% là dạng bột màu trắng, hút ẩm, hòa tan trong nước...

Danh sách hóa chất công nghiệp Tại Việt Quang

Danh sách hóa chất công nghiệp Tại Việt Quang

Công ty TNHH Việt Quang cung cấp danh sách các loại hóa chất công nghiệp chất lượng cao...

Borax - Hàn the - Na2B4O7

Borax - Hàn the - Na2B4O7

Borax- hàn the - Na2B4O7.10H2O là chất rắn kết tinh màu trắng mềm, dễ tan trong nước. Để...

Axit boric- H3BO3

Axit boric- H3BO3

Axit boric - H3BO3  là chât kết tin rắn màu trắng tính axit yếu. Axit boric có thể tan...

Oxi già - H2O2 50%

Oxi già - H2O2 50%

Oxi già - H2O2 50% là chất lỏng trong suốt sôi ở nhiệt độ 141oC nhớt hơn nước một...

Axit flohidric -HF 55%

Axit flohidric -HF 55%

Axit flohidric - HF 55% là axit yếu, không màu, mùi hắc, tan trong nước, ăn mòn mạnh...

Axit Nitric - HNO3 68%

Axit Nitric - HNO3 68%

Axit Nitric - HNO3 68% là chất lỏng không màu, tan tốt trong nước.  Axit Nitric - HNO3 68% là...

Axit phosphoric -H3PO4 85%

Axit phosphoric -H3PO4 85%

Axit phosphoric - H3PO4 85% là chất lỏng sánh, không màu. không mùi, dễ tan trong nước...

Axit sunfuric - H2SO4 98%

Axit sunfuric - H2SO4 98%

Axit sunfuric - H2SO4 là chất lỏng sánh, không màu, không mùi, không bay hơi. Axit...

Kẽm thỏi YP ,Hàn Quốc

Kẽm thỏi YP ,Hàn Quốc

Kẽm thỏi YP có xuất xứ Hàn Quốc dạng thỏi thuận tiện sử dụng và vận chuyển. Kẽm thỏi...

Gọi điện
Chat Zalo
Chat Facebook
0982.843.588