Tricloroetylen - TCE

Tricloroetylen - TCE

Tricloroetylen - TCE là hợp chất hữu cơ dạng lỏng, không cháy, có mùi ngọt.

Methyl Chloride - MC

Methyl Chloride - MC

Methyl Chloride - MC là hợp chất hữu cơ không màu, dễ bay hơi, có vị ngọt nhẹ, được sử...

Metyl Etyl Ketone Peroxide - MEKP

Metyl Etyl Ketone Peroxide - MEKP

Metyl Etyl Ketone Peroxide - MEKP ở dạng chất lỏng không màu.

METHYL ISO BUTYL KETONE (MIBK)

METHYL ISO BUTYL KETONE (MIBK)

Tính chất vật lý: là hợp chất hữu cơ với công thức hóa học (CH3)2CHCH2C(O)CH3, thuộc...

METHYL ACETATE (MA)

METHYL ACETATE (MA)

 Tính chất vật lý: là chất lỏng dễ cháy với mùi thơm dễ chịu như mùi...

Dung môi Ethyl Acetate

Dung môi Ethyl Acetate

Là dung môi dùng trong ngành sản xuất keo, tồn tại dạng lỏng, không màu có...

Acetone

Acetone

Acetone là một chất lỏng, hòa tan trong nước, không màu, dễ bay hơi, dễ cháy, và...

Toluen

Toluen

Toluene là một chất lỏng trong suốt, không tan trong nước, mùi đặc trưng của dung môi pha...

Gọi điện
Miss Hiên
0982 843 588