Danh sách dung môi công nghiệp

Danh sách dung môi công nghiệp

Danh sách tất cả các sản phẩm hóa chất dung môi tại Việt Quang.

Polyetylen Glycol

Polyetylen Glycol

Polyetylen Glycol (PEG) là hợp chất polyether với nhiều ứng dụng từ sản xuất công nghiệp thuốc,...

Dietylen Glycol (DEG)

Dietylen Glycol (DEG)

Dietylen Glycol (DEG) là dạng lỏng, không màu, độc, ưa nước, có mùi ngọt, tan trong...

Methanol - CH3OH

Methanol - CH3OH

Methanol - CH3OH là chất lỏng phân cực, được dùng làm chất chống đông, dung môi,...

Propylen Glycol Monomethyl Ether Acetat - PMA

Propylen Glycol Monomethyl Ether Acetat - PMA

Propylen Glycol Monomethyl Ether Acetat - PMA là một chất lỏng không màu có mùi giống ether.

Cyclohexan - C6H10O

Cyclohexan - C6H10O

Cyclohexan - C6H10O là chất không màu, có mùi ngọt gần giống acetone, tan ít trong...

Tricloroetylen - TCE

Tricloroetylen - TCE

Tricloroetylen - TCE là hợp chất hữu cơ dạng lỏng, không cháy, có mùi ngọt.

Metylen Cloride - MC

Metylen Cloride - MC

Metylen Cloride - MC là hợp chất hữu cơ không màu, dễ bay hơi, có vị ngọt nhẹ, được sử...

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Hiên

    0982 843 588

  • Ms Thư

    0914 731 385

  • Mr Thao

    0911 064 185

Gọi điện