Dung dịch tẩy vết hàn inox bằng máy chà điện hóa T-106

Dung dịch tẩy vết hàn inox bằng máy chà điện hóa T-106

Dung dịch tẩy mối hàn inox bằng chà điện hóa T106 là dung dịch axit màu nau đỏ...

Chất thụ động hóa T101

Chất thụ động hóa T101

Chất thụ động hóa T101 là dung dịch màu hổ phách dùng khử đám mây,...

Phụ gia bóng inox T100

Phụ gia bóng inox T100

Phụ gia bóng inox T100 là dung dịch nhớt có màu đỏ cam nhẹ châm vào bể để giảm...

Dung dịch điện hóa inox T-105

Dung dịch điện hóa inox T-105

Dung dịch điện hóa inox T105 có màu xanh đen, nhớt là hỗn hợp của axit mạnh và phụ...

Tẩy dầu CS 608

Tẩy dầu CS 608

Tẩy dầu CS 608  là dung dịch có mùi đặc trưng , tan trong nước  được sử dụng trong...

Quy trình đánh bóng điện hóa inox

Quy trình đánh bóng điện hóa inox

Đánh bóng điện hóa inox là quá trình kết hợp dòng điện và hóa...

Tẩy mối hàn Inox - T104

Tẩy mối hàn Inox - T104

Tẩy mối hàn dạng ngâm T104 là dung dịch tính axit cao, màu xanh nhạt , bay hơi nhẹ trong...

Tẩy mới hàn inox dạng bôi quét- T102

Tẩy mới hàn inox dạng bôi quét- T102

Tẩy mối hàn inox dạng bôi quét T102 dạng gel, nhão, độ nhớt cao, màu trong đến hơi...

Chế phẩm thụ động CL208

Chế phẩm thụ động CL208

CL-208 được dùng sau quy trình photphate kẽm.

Gọi điện
Miss Hiên
0982 843 588