Axit clohydric - HCl 30%

Axit clohydric - HCl 30%

  • Mã hàng: Axit Clohydric - HCl 30%
  • Quy cách: 25kg/can
  • Xuất xứ: Việt Nam

Axit Clohydric - HCl 30% là chất lỏng trong suốt, tan trong nước.

Axit Clohydric - HCl đậm đặc nhất có nồng độ tối đa 40%. Ở dạng này axit Clohydric - HCl bay hơi mạnh tạo thành sương mù axit.

Axit Clohydric - HCl được dùng trong công nghiệp chủ yếu sản xuất PVC , loại bỏ gỉ trên thép.

 

Thông tin chi tiết

Axit Clohydric - HCl 30% là chất lỏng trong suốt, tan trong nước và được xếp trong nhóm axit mạnh 

Axit Clohydric- HCl đậm đặc bay hơi mạnh tạo thành sương mù axit gây nguy hiểm cho hô hấp, da, mắt....

Axit Clohydric - HCl được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp:

Axit Clohydric - HCl được sử dụng tẩy gỉ sắt thép nhằm mục đích cán, mạ điện..... HCl 18% để tẩy gỉ sắt thép.

Axit Clohydric - HCl được dùng trong sản xuất các hợp chất hữu cơ: PVC.....

Axit Clohydric - HCl dùng để sản xuất nhiều các hợp chất vô cơ .....

Axit Clohydric - HCl dùng để điều chỉnh tính bazo của dung dịch trong nước thải và xử lý nước hồ bơi.

Liên hệ Trần Bình 0914731385 

Sản phẩm liên quan

Axit boric- H3BO3

Axit boric- H3BO3

Axit boric - H3BO3  là chât kết tin rắn màu trắng tính axit yếu. Axit boric có thể tan...

Axit flohidric -HF 55%

Axit flohidric -HF 55%

Axit flohidric - HF 55% là axit yếu, không màu, mùi hắc, tan trong nước, ăn mòn mạnh...

Axit Nitric - HNO3 68%

Axit Nitric - HNO3 68%

Axit Nitric - HNO3 68% là chất lỏng không màu, tan tốt trong nước.  Axit Nitric - HNO3 68% là...

Axit phosphoric -H3PO4 85%

Axit phosphoric -H3PO4 85%

Axit phosphoric - H3PO4 85% là chất lỏng sánh, không màu. không mùi, dễ tan trong nước...

Axit sunfuric - H2SO4 98%

Axit sunfuric - H2SO4 98%

Axit sunfuric - H2SO4 là chất lỏng sánh, không màu, không mùi, không bay hơi. Axit...

Axit citric -Axit chanh -C6H8O7

Axit citric -Axit chanh -C6H8O7

Axit citric -Axit chanh-C6H8O7 là chất rắn màu trắng tan nhiều trong nước. Axit citric - C6H8O7 là chất...

Gọi điện