Danh mục Hóa Chất Công Nghiệp, Vô cơ, Hữu cơ, Hóa chất cơ bản

DANH MỤC HÓA CHẤT CƠ BẢN                
01    Xút    NaOH 99%    25kg/bao    Trung Quốc
02    Xút    NaOH 98%    25kg/bao    Iran
03    Xút    NaOH hạt    25kg/bao    Nhật
04    Soda ash light    Na2CO3 99%    40kg/bao    Trung Quốc
05    Soda ash light    Na2CO3 99%    50kg/bao    Trung Quốc
06    Natri phosphate    Na3PO4 98%    25kg/bao    Trung Quốc
07    Sodium phosphate (đỏ)    Na3PO4.5H2O    25kg/bso    Trung Quốc
08    Natri sunfate    Na2SO4 99%    50kg/bao    Trung Quốc
09    Sodium Thiosulfate    Na2S2O3    25kg/bao    Trung Quốc
10    Natri sunfit    Na2SO3    25kg/bao    Nhật
11    Natri metabisunfit    Na2S2O5    25kg/bao    Thái
12    SODIUM HYDROSULFITE    Na2S2O4    50kg/thùng    Đức
13    Hàn the (Borax)    NaB2O7    25kg/bao    Mỹ
14    Sodium stearate    C17H35COONa    25kg/bao    Malayxia
15    Natri clorua    NaCl    50kg/bao    Trung Quốc
16    Sodium bisulfate    NaHSO4    25kg/bao    Trung Quốc
17    Tripoly    P2O5 57%    25kg/bao    Trung Quốc
18    Natri nitrite- ( Tric)    NaNO2    25kg/bao    Trung Quốc
19    Natri nitrite- ( Tric)    NaNO2    25kg/bao    Đức
20    Natri nitrate    NaNO3    25kg/bao    Trung Quốc
21    Sodium gluconat    Sodium gluconat    25kg/bao    Trung Quốc
22    Sodium acetat        25kg/bao    Ấn Độ
23    Thủy tinh lỏng    Na2SiO3 (G3)    20kg/can    Trung Quốc
24    Thủy tinh bột Natrimetasinicat    Na2SiO3.5H2O    25kg/bao    Trung Quốc
25    Thủy tinh bột Natrimetasinicat    Na2SiO3.5H2O    25kg/bao    Trung Quốc
26    Sodium Fluoride    NAF    25kg/bao    Trung Quốc
27    Natri pyrophotphat    Na4P2O7    25kg/bao    Trung Quốc
28    Ammonium Biflouride    NH4HF2    25kg/bao    Trung Quốc
29    Sodium hydrogen sulfite    NaHSO3    25kg/bao    Trung Quốc

DANH MỤC MUỐI KIM LOẠI                
01    Thiure    SC(NH2)2    25kg/bao    TQ
02    Ure        50kg/bao    VN
03    Kẽm Oxits    ZnO    25kg/bao    Malayxia
04    Kẽm oxit    ZnO 99,9%    25kg/bao    Việt Nam
05    Đồng sunfate    CuSO4 25%    25kg/bao    TQ
06    Kẽm sunfate    ZnSO4(ZnSO4,7H2O)    25kg/bao    TQ, VN
07    Mangan sunfate    MnSO4.H2O    25kg/bao    TQ
08    niken sunfate    NiSO4    25kg/bao    TQ,Nhật
09    niken sunfate    NiSO4    25kg/bao    Đài Loan
10    niken sunfate    NiSO4    25kg/bao    Đức
11    Niken clorua    Nicl2    25kg/bao    đức, đài
12    Kẽm clorua    Zncl2    25kg/hộp    Đài Loan
13    Kẽm clorua    Zncl2    25kg/bao    HQ
14    Canci clorua    CaCl2 74%    25kg/bao    
15    Magie clorua    Mgcl2    25kg/bao    TQ
16    Amoni clorua    NH4CL 99,5%    25kg/bao    TQ
17    Kali clorua    KCl    25kg/bao    TQ
18    Kali clorua    KCl    25kg/bao    Đức
19    Amoni hydroxit    NH4OH    200kg/phuy    VN
20    PZ-20 (Zn3(PO4)2)    ZnP3 - Zn3(PO4)    20kg/bao    Pháp
21    Bari hidro oxit    Ba(OH)2    25kg/ thùng    TQ
22    Zn(H2PO4)2        25kg/bao    TQ
23    MnCO3    MnCO3    25kg/bao    TQ
24    Zn(NO3)2        25kg/bao    TQ

KIM LOẠI                
01    Niken Tấm    Ni        
02    Kẽm thỏi YP    Zn    25kg/thỏi    Hàn quốc
03    Kẽm Tấm    Kẽm Tấm    kg/túi    Hàn quốc
04    Kẽm thanh        kg/thanh    
05    Cobalt sulfate    CoSO4        
06    Potassium dichromate    K2Cr2O4        

ACID VÀ CHẤT OXY HÓA                
01    Acid clohidric    HCl 30%    kg/can    VN
02    Acid sunfuric    H2SO4    48 kg/can    TQ, VN
03    Acid phosphoric    H3PO4 85%    35kg/can    TQ, VN
04    Acid nitric    HNO3 68%    35kg/can    Hàn quốc
05    Acid formic    HCOOH    25kg/can    TQ
06    Na2HPO4    NA2HPO4    25kg/bao    TQ
07    Oxi già    H2O2 50 %    30kg/can    Hàn quốc
08    Acid flohidric    HF 55%    25kg/can    TQ
09    Cromic    CrO3 bảo quản kỹ    50kg/thùng    TQ
10    Acid boric    H3BO3    25kg/bao    TQ, Mỹ
11    Acid Oxalic    C2H2O4        TQ
12    Las    Lyl ( LAS)    210kg/phi    VN, Nhật
13    acid acetic    CH3COOH 99.85%    30kg/can    HQ
14    Axitsunphamic    C6H7NOS3 (99.5%)    25kg/bao    TQ
15    Axit citric-Axits chanh ( dạng khan)    C5H7    25kg/bao    TQ
                
01    Đồng cianua    CuCN    15kg/ thùng    Nhật
02    Natri cianua    NaCN    50kg/thùng    Hàn Quốc
03    Kali cianua    KCN 99%    50kg/thùng    Mỹ
04    K3FeCN6    K3FeCN6        

HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG                
01    Canxy hydroxit ( Vôi bột )    Ca(OH)2    25kg/bao    VN
02    Sắt III clorua    FeCl3"    50kg/thùng    TQ
03    Sắt sunfate    FeSO4    25kg/bao    TQ
04    Phèn kép amonni    NH4(Al(SO4)2    50kg/bao    TQ
05    Sodium metabisunfit    Na2SO5    50kg/bao    TL
06    Nhôm sunfate (Phèn đơn)    Al2(SO4)3    50kg/bao    VN
07    Poly Alumilium clorit    PAC 31%    25kg/bao    TQ
08    Polyme xử lý nước    PAA    25kg/bao    Anh
09    Clorin TQ 70 %    Ca(OCl)2 70%    40kg/thùng    TQ
10    Clorin Nhật 70%    Ca(OCl)2 70%    45kg/thùng    Nhật
13    Javen    NaOCl 10%    20kg/can    VN
14    Chất khử bọt (antifoam)    AF - 100    25kg/can    ĐỨC - MỸ
15    Polymer anion 101    A 101    10kg/bao    Nhật,
16    Poymer Anion A1110    A1110    25kg/bao    Anh
17    Ca(NO3)2.4.H2O    Ca(NO3)2.4.H2O    25kg/bao    Aấn Độ
18    Polymer A101        25kg/bao    TQ
19    Poly Ferric Chloride - PFC        25kg/bao    
20    Magie sulphat    MgSO4    25kg/bao    TQ
21    Than hoạt Tính (gáo dừa)    Than hoạt Tính (gáo dừa)    10kg/thùng    VN, Đài loan
22    Than hoạt tính        25kg/bao    TQ
23    Cát thạch anh        40kg/bao    
24    Mật rỉ đường        30kg/can    VN
25    Clorin B        25kg/thùng    TQ
26    Clorin 70%        45kg/thùng    Ấn
27    Microphot        200g/gói    VN
28    Men Vi Sinh        20l/can    VN
29    Mật rỉ đường        300kg/phuy    VN
30    Kali Đicromat    K2Cr2O7        
31    Kali Cacbonat    K2CO3        
32    Clo viên nén            Nhật
 

Gọi điện
Chat Zalo
Chat Facebook
0982.843.588